Vesturbærskóli, Deelvraag 1, 2 en 3

Bezoek aan de Vesturbærskóli

Naar deze school gaan kinderen tussen de 6 en 12 jaar oud. Het is een school met ongeveer 320 leerlingen, verdeeld over 16 groepen. Hrefna Birna Björnsdóttir is intern begeleider van de school. Zij verzorgde de rondleiding en vertelde veel over de school. Tot onze verrassing sprak ze ons in het Nederlands aan. Ze bleek een Montessori-opleiding te hebben gevolgd in Nederland, woonde ze driejaar in Amsterdam.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Deelvragen

  1. Welk beleid heeft de overheid van IJsland beschreven op het gebied van criteria, curriculum en toetsing en hoe wordt dit uitgezet in de diverse typen onderwijs (PO, VO, WO).

 

Er is een nationaal curriculum voor het PO. Dit wordt gebruikt als richtlijn voor de scholen, ze zijn zelfstandig in de uitvoering van dit curriculum. Het curriculum wordt gebruikt als kapstok, waar de school een eigen plan bij maakt. Ouders worden hierbij betrokken.

Er zijn verplichte vakken, maar de doelen bepaalt de school. Buiten de reguliere schoolvakken die gelijk zijn aan het Nederlandse onderwijs, zijn dit bijvoorbeeld Deens, Engels en koken. Zoals overal in IJsland moeten alle kinderen worden aangenomen op de school. Ouders bepalen zelf welke school zij willen voor hun kind.
Er zijn landelijke toetsen waar de school aan mee moet doen. De Vesturbærskóli doet niet aan methodetoetsen op summatieve wijze. Ze toetsen formatief en geven voortdurend feedback op het werk en proces van leerlingen. Hrefna geeft aan dat deze ontwikkelingsgerichte werkwijze bijdraagt aan een grotere  verantwoordelijkheid bij de leerlingen zelf. Deze school is van mening dat door het vergroten van het eigenaarschap leerlingen beter worden voorbereid op de maatschappij.

De inspectie is in de afgelopen 20 jaar slechts twee keer op bezoek geweest. Dit was niet ter controle, maar ter ondersteuning. Ouders van leerlingen zonder bijzondere behoeften komen aan het begin van het schooljaar op school om af te stemmen wat hun kind nodig heeft op het gebied van onderwijs en zorg. Deze gesprekken duren dertig minuten, evenals de evaluatiegesprekken in het voorjaar. Voor de zomervakantie krijgen de leerlingen een rapportage op papier mee naar huis.

  1. Hoe worden leraren voorbereid op het uitvoeren van het door de overheid beschreven beleid?

De leraren zijn verplicht om in augustus te werken aan hun professionalisering. Voor leerlingen met speciale behoeften wordt iedere zes weken een overleg gehouden. Hierbij zijn ouders aanwezig en indien nodig een specialist en personeel van de naschoolse opvang. Tijdens deze overleggen wordt geëvalueerd en worden nieuwe doelen bepaald. Er is een sociaal werker fulltime aangesteld. Zij observeert en begeleidt individuele en groepjes leerlingen, ondersteunt leerkrachten op het gebied van sociale vaardigheden.

  1. Op welke wijze is het beleid zichtbaar in de praktijk?

Ondanks het feit dat alle leerlingen welkom zijn op de Vesturbærskóli, zijn er momenteel maar weinig kinderen met een beperking. Er is 1 leerling met een lichamelijke handicap, er zijn 7 leerlingen met autisme en 2 leerlingen hebben zware gedragsproblemen.

In een van de lokalen was een werkplek die middels een schot was afgeschermd. Hier was een leerling met een gedragsproblemen aan het werk. Hij heeft geen diagnose, zodoende is er ook geen extra budget beschikbaar voor hem.

De school vindt zorg op maat belangrijker kiest er voor om aanpassingen te doen als het nodig is. Er is hoe dan ook te weinig geld beschikbaar voor de leerlingen met speciale behoeften, aldus Hrefna. Kinderen waarbij meer zorg nodig is op het gebied van gedrag en psychische problemen, worden soms verwezen naar BUGL. Dit is een psychiatrisch ziekenhuis waar ze behandeld worden. Het hele proces, van aanmelding tot plaatsing, neemt echter drie jaar in beslag. Op Vesturbærskóli zijn momenteel weinig kinderen met een fysieke beperking. Ouders en leerlingen zijn gewend aan kinderen met speciale behoeften in de school. Ze staan positief tegenover het feit dat er diversiteit is in de klassen.

De Vesturbærskóli heeft geen problemen in het werven van personeel, aldus Hrefna. Ze geeft aan dat deze school een beetje anders dan anders is. Ze lijken vooruitstrevender te werken vanwege hun formatieve beoordeling en Montessori. Waarschijnlijk werken leraren graag op deze school en hebben ze daardoor voldoende personeel. De verhouding vrouwen en mannen is echter wel zoals eerder genoemd is in bezoeken aan het ministerie en de vakbond. Er zijn slechts twee mannelijke leraren tegenover 28 vrouwelijke.

Er is opvallend veel en mooi uitgestald en opgehangen creatief werk van de leerlingen zichtbaar in d school. De Montessori-opleiding van Hrefna is duidelijk terug te zien. In de klassen zijn de kinderen ontspannen bezig. Er wordt niet klassikaal aan tafels gewerkt, maar kinderen zitten op verschillende plaatsen, lopen rond en praten met elkaar. Toch zijn ze bezig met hun werk. De sfeer op de school voelde erg prettig. We begrijpen goed waarom leraren hier graag werken.

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s