Fjölbrautarskólinn, Deelvraag 1

 

 1Criteria:

FB is een modulaire school. Dat betekent dat er geen klassen zijn maar dat scholieren zijn ingedeeld op verschillende niveaus. Er wordt maximaal 19 uur per week lesgegeven. Er zijn maximaal 15 studenten mbo. Hoe het beleid van de overheid geïmplementeerd wordt verschilt per persoon. Er wordt per leerling gekeken naar hun kracht en kennis en daar wordt op ingezet. Er is een maximale lestijd van 60 minuten (eerst 80 minuten). Support teams helpen de docenten om te gaan met verschillende ontwikkelingsproblemen. Er is een library support system (bijles in de bieb) voor studenten en docenten. Doorgaan met het lezen van “Fjölbrautarskólinn, Deelvraag 1”

Advertentie

University of Reykjavik, Deelvraag 1

4

Deelvraag 1: Welk beleid heeft de overheid van IJsland beschreven op het gebied van criteria, curriculum en toetsing en hoe wordt dit uitgezet in de diverse typen onderwijs (PO, VO, WO).

Criteria:

Tijdens de presentatie kwamen de volgende omschrijvingen aan de orde:

Philosophy: “The aim is to prepare students for specific jobs within the field of education and to give them opportunity for further education.”

De doelen werden kernachtig weergegeven:

  1. A social approach to disability
  2. The UN Convention on the rights of Persons with Disabilities (2007)
  3. Inclusive education

Doorgaan met het lezen van “University of Reykjavik, Deelvraag 1”

Hitt Husid, Deelvraag 1

hitt3.pngHet Hitt Husid is een sociaal project voor alle jongeren van 16 tot 25 jaar. Omdat er geen onderwijs wordt geboden kan deelvraag 1 niet worden beantwoord, maar heeft het bezoek ons wel geïnspireerd.

Welk beleid heeft de overheid van IJsland beschreven op het gebied van criteria, curriculum en toetsing en hoe wordt dit uitgezet in de diverse typen onderwijs?

De missie en doelen van het Hitt Husid sluiten aan bij de beschreven wetgeving en beleid gericht op inclusief onderwijs van het ministerie van onderwijs, waardoor inclusief onderwijs is doorgevoerd in alle levels. Het Hitt Husid gaat nog een stap verder door jongeren te ondersteunen en in hun krachten te laten groeien door het organiseren van diverse activiteiten waarin verschillende jongeren met diverse capaciteiten elkaar ontmoeten.

 

Het Hitt huis richt zich of de volgende doelen en missie;

  1. het reflecteren van de cultuur van jongeren,
  2. het bieden van informatie
  3. het begeleiden van jongeren binnen diverse sociale en persoonlijke vraagstukken in samenwerking met diverse professionele en maatschappelijke organisaties.

 

Wat betreft criteria werd duidelijk dat het ministerie vrijheid geeft aan de investering van het gegeven budget. Hierdoor ervaart het team veel autonomie en eigenaarschap.

 

Alhoewel het Hitt Husid geen curriculum heeft, bieden ze een diversiteit aan activiteiten die gericht zijn op inclusie, begeleiding, ondersteuning en op de ontwikkeling van jongeren in de maatschappij. Er zijn veel culturele projecten, muziekfestivals, art festivals en gemengde projecten. Deze projecten worden gegeven en georganiseerd in samenwerking met andere professionals zoals psychologen, verpleegkundigen en sociaal maatschappelijk werkers. Hieruit blijkt dat zowel binnen als buiten het formele onderwijs inclusie terugkomt. Het team van Hitt Husid heeft geen verantwoording af te leggen over de manier waarop zij hun gelden hebben besteed. Van toetsing is dus geen sprake.

 

 

Vesturbærskóli, Deelvraag 1, 2 en 3

Bezoek aan de Vesturbærskóli

Naar deze school gaan kinderen tussen de 6 en 12 jaar oud. Het is een school met ongeveer 320 leerlingen, verdeeld over 16 groepen. Hrefna Birna Björnsdóttir is intern begeleider van de school. Zij verzorgde de rondleiding en vertelde veel over de school. Tot onze verrassing sprak ze ons in het Nederlands aan. Ze bleek een Montessori-opleiding te hebben gevolgd in Nederland, woonde ze driejaar in Amsterdam.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Doorgaan met het lezen van “Vesturbærskóli, Deelvraag 1, 2 en 3”

Informal education, Deelvraag 1

Criteria:
De missie van Department of Education and youth is:
“To ensure the well-being of every student, consistent advance and a good education and upbringing for lifetime achievement.”

De doelen die het Department of Education and youth op basis van deze missie heeft geformuleerd zijn vooral gericht op de invulling van vrije tijd zonder georganiseerde educatieve leerdoelen.

De aangeboden activiteiten zijn gericht op de ontwikkeling en ervaring van ieder kind zoals:
1-Democratie. Als voorbeeld werd hierbij genoemd dat jongeren vergaderen over de activiteiten die ze willen doen.
2-Leren door ervaring. In de sportieve activiteiten staat de ontwikkeling van zelfvertrouwen en sociale vaardigheden centraal.
3-Creatief denken. Het gezamenlijk maken van een film werd hierbij als voorbeeld genoemd.
4-Uitdagingen die passen bij de leeftijd. De jongeren zijn verdeeld in groepen. (6-9, 10-12, 13-16, 16-18).

Bij het vormgeven van haar activiteiten heeft het Department of Education and Youth het criterium dat er een nauwe samenwerking moet zijn tussen school, ouders en de vrijetijdsbesteding.

Schermafdruk 2017-11-01 21.49.49.png

Alle jongeren zijn welkom waarbij er veel aandacht is voor eigenheid en behoeften van kinderen en niet voor een eventueel gestelde diagnose. Kinderen met speciale behoeften die naar het regulier onderwijs gaan, volgen de reguliere programma’s voor vrijetijdsbesteding. Kinderen die naar speciaal onderwijs gaan volgen een apart programma dat afgestemd is op deze kinderen.

 

Curriculum:

Het curriculum is gericht op het versterken van de krachten van de kinderen en het optimaal benutten van hun vaardigheden. Het stimuleren van autonomie, positieve groei, zelfvertrouwen, welbevinden en krachten wordt centraal gesteld, waardoor dit een belangrijke aanvulling is op het aanbod van formal education. Alle programma’s voor de verschillende leeftijden binnen informal education zijn gericht op hetzelfde doel, de manier waarop het wordt uitgevoerd kan verschillen. Naast het reguliere programma waarin diverse activiteiten worden aangeboden, worden ook kindgerichte plannen opgesteld om kinderen met beperkingen of speciale behoeften in het programma te kunnen integreren. In dit programma worden de zorgbehoeften van ieder kind benoemd, de doelen, de krachten van het kind en de eventuele hobby’s en interesses uitgeschreven.

Het visueel maken van activiteiten is hier een praktijkvoorbeeld van. Er is duidelijk sprake van inclusiviteit binnen deze sector. Ieder kind krijgt gelijke kansen en het vergroten van het zelfvertrouwen staat centraal. De growth mindset van het team van de informal education komt in alle facetten tot uiting.

Dit alles vraagt vaardigheden en attitudes van de begeleiders, namelijk een positieve houding, uitgaan van mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden, oplossingsgerichtheid en zorgzaamheid.

Toetsing:

Tijdens ons bezoek aan het Department of Education and Youth viel op dat het team goed zicht heeft op de resultaten doordat de effectiviteit continu wordt gemeten.

1234.png

In bovenstaande tabel is te zien hoeveel procent van de kinderen per leeftijdscategorie deelneemt aan de aangeboden programma’s. Er worden zeer goede resultaten geboekt in de leeftijdscategorie 6 tot 9 jaar. De leeftijdscategorieën 10 tot 12 jaar en 13 tot 16 jaar vormen nog een uitdaging. Het departement bekijkt op dit moment hoe deze leeftijdsgroepen beter bediend kunnen worden. Hierbij kijken zij naar hun eigen handelen, maar ook naar wat scholen en ouders kunnen bijdragen om de doelen te bereiken.