University of Reykjavik, Deelvraag 4

Professor Gudrun V. Stefansdottir en Ruth Jorgensdottir Rauterberg presenteren het “Vocational study program” voor gehandicapte studenten aan de universiteit van Reykjavik, Stakkahlid 105 te Reykjavik. In de blog beantwoorden we deelvraag 4: Wat zijn de ervaringen van leraren, leerlingen en ouders op het gebied van criteria, curriculum en toetsing?

We werden ontvangen door Guõrún Valgerdur Stefánsdóttir. Zij is expert op het gebied van en heeft gewerkt aan de ontwikkeling van gediplomeerd onderwijs voor gehandicapte studenten aan de Universiteit van IJsland. Ze is een pioneer op dit gebied. Ook werden we welkom geheten door Ruth Jorgenddottir Rauterberg. Zij is een proff. sinds 1998 en mede verantwoordelijk voor de uitvoer van dit project. De bijeenkomst was georganiseerd op de universiteit in de ruimte waar de desbetreffende studenten het onderwijs aangeboden krijgen. Een ruimte op de begane grond, die toegankelijk is voor studenten in een rolstoel. Doorgaan met het lezen van “University of Reykjavik, Deelvraag 4”

Advertentie

Informal education, Deelvraag 4

kringlymyri3.jpgWe werden ontvangen op een een centrum voor buitenschoolse opvang. Er werd een algemene uitleg gegeven hoe het informele onderwijs in IJsland is geregeld.
80% tot 100% van de leerlingen gaan na school naar deze opvang. Ouders betalen hiervoor. Tijdens deze opvang gaan leerlingen naar sport, muziekles of andere vrijetijdsbesteding. Het hoofddoel is plezier. Daarbij werken ze op een informele manier aan de sociale doelen en aan het bevorderen van de zelfzorg. De focus ligt op informeel onderwijs, vrijetijdsbesteding en thuis (de ouders)…ook voor kinderen met een beperking. De naschoolse opvang is gericht op leerlingen van 2 tot 16 jaar. Het ontbreken van aanbod voor 16+ wordt als gemis ervaren. Geboekte resultaten zijn bijvoorbeeld lager alcohol en drugs gebruik onder jongeren en een hoger percentage stemmers. Voor deze issues is veel aandacht geweest in de informal education.
Er werd in de presentatie nadruk gelegd op het grote aantal vrouwen die werken in het onderwijs. In de informele sector werken meer mannen waaronder veel studenten.
In een van de discussies kwam naar voren dat de leerlingen met multicomplexe aandoeningen binnen het onderwijs toeneemt. De vraag naar expertise van zorg professionals neemt daarmee ook toe.
De samenwerking tussen de scholen en de buitenschoolse opvang is goed.
Er is een kleine gemeenschap, professionals kennen elkaar. De activiteiten worden in overleg met ouders en leerlinge afgestemd op de mogelijkheden en wensen van de kinderen.

 

Teachers Union, Deelvraag 4

Op maandagmiddag hebben we een geprek gehad met Aðalheiður Steingrímsdottir en Thórður Hjaltested van de Kennarasamband Íslands (Icelandic teacher union).
Na een korte uitleg door net monumentale pand van de vakbond, werden we verwelkomd in een vergaderzaal door Aðalheiður Steingrímsdottir en Thorður Hjaltested.

Na een theoretische presentatie over de taken en organisatie van de vakbond kwamen we tot de kern van onze deelvraag. Docenten en leerkrachten zijn niet tot nauwelijks trots op hun beroep. Er wordt vanuit de beroepsgroep negatief gesproken over hun eigen baan. De vakbond wenst het de leraren toe dat ze trots zijn op het onderwijs en zij dat vormgeven. Leerkrachten zijn automatisch lid van de vakbond, de bijdrage wordt direct ingehouden op hun salaris. Dit salaris is in vergelijking met andere banen van het zelfde niveau laag.
Ouders kunnen kiezen bij welke school ze hun kind aanmelden. In principe kunnen scholen leerlingen niet weigeren.  Ouders zien school als een service voor hun kinderen en willen dan ook behandeld worden als klant.

Tot 2011 was er geen hulp voor de leerkrachten om het curriculum aan te passen in het kader van inclusief onderwijs.  Nu maken leerkrachten voor ieder kind met een diagnose een groepsplan. Dat is een van de redenen voor een hoge workload.