Ministery of education, Deelvraag 4

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Deelvraag 4 – Wat zijn de ervaringen van leraren, leerlingen en ouders op het gebied van criteria, curriculum en toetsing?

Tijdens het bezoek aan het ministerie werd de nadruk gelegd op de beleidsmatige kant van inclusief onderwijs. Directe ervaringen van studenten, docenten en ouders hebben we niet vernomen.

 

Op het gebied van criteria hebben ouders in IJsland vrije keuze uit scholen voor hun kinderen. Scholen hebben de verplichting alle leerlingen aan te nemen en onderwijs te bieden. De scholen mogen zelf hun onderwijs inrichten en hanteren het nationaal curriculum als leidraad. Ouders kiezen voor de school die onderwijs biedt op de wijze die hen het meeste aanspreekt of het dichtst in de buurt is.
Er zijn slechts twee scholen voor voortgezet onderwijs bekend die hogere aanname standaarden hanteren, dit zijn gymnasia. Zij screenen leerlingen op basis van cognitief niveau en nemen niet iedere leerling aan.

Wat zijn de ervaringen van leraren, leerlingen en ouders op het gebied van criteria, curriculum en toetsing?

Omdat we op het ministerie waren, is tijdens dit bezoek de nadruk gelegd op de beleidsmatige kant van inclusief onderwijs. Directe ervaringen van studenten, docenten en ouders hebben we niet vernomen. De beleidsmakers hebben echter wel veel gesprekken met betrokkenen gevoerd en konden vanuit dat perspectief enige ervaring delen. Het auditrapport dat werd besproken tijdens deze presentatie geeft aanbevelingen voor de uitvoerders in de praktijk.

 

 

Doorgaan met het lezen van “Ministery of education, Deelvraag 4”

Advertentie