Hitt Husid, Deelvraag 1

hitt3.pngHet Hitt Husid is een sociaal project voor alle jongeren van 16 tot 25 jaar. Omdat er geen onderwijs wordt geboden kan deelvraag 1 niet worden beantwoord, maar heeft het bezoek ons wel geïnspireerd.

Welk beleid heeft de overheid van IJsland beschreven op het gebied van criteria, curriculum en toetsing en hoe wordt dit uitgezet in de diverse typen onderwijs?

De missie en doelen van het Hitt Husid sluiten aan bij de beschreven wetgeving en beleid gericht op inclusief onderwijs van het ministerie van onderwijs, waardoor inclusief onderwijs is doorgevoerd in alle levels. Het Hitt Husid gaat nog een stap verder door jongeren te ondersteunen en in hun krachten te laten groeien door het organiseren van diverse activiteiten waarin verschillende jongeren met diverse capaciteiten elkaar ontmoeten.

 

Het Hitt huis richt zich of de volgende doelen en missie;

  1. het reflecteren van de cultuur van jongeren,
  2. het bieden van informatie
  3. het begeleiden van jongeren binnen diverse sociale en persoonlijke vraagstukken in samenwerking met diverse professionele en maatschappelijke organisaties.

 

Wat betreft criteria werd duidelijk dat het ministerie vrijheid geeft aan de investering van het gegeven budget. Hierdoor ervaart het team veel autonomie en eigenaarschap.

 

Alhoewel het Hitt Husid geen curriculum heeft, bieden ze een diversiteit aan activiteiten die gericht zijn op inclusie, begeleiding, ondersteuning en op de ontwikkeling van jongeren in de maatschappij. Er zijn veel culturele projecten, muziekfestivals, art festivals en gemengde projecten. Deze projecten worden gegeven en georganiseerd in samenwerking met andere professionals zoals psychologen, verpleegkundigen en sociaal maatschappelijk werkers. Hieruit blijkt dat zowel binnen als buiten het formele onderwijs inclusie terugkomt. Het team van Hitt Husid heeft geen verantwoording af te leggen over de manier waarop zij hun gelden hebben besteed. Van toetsing is dus geen sprake.

 

 

Advertentie

Hitt Husid, Deelvraag 2

Deelvraag 2: Hoe worden leraren voorbereid op het uitvoeren van het door de overheid beschreven beleid?

hitt.pngHitt Húsid is een sociaal project voor jongeren tussen de 16 en 25 jaar. In Hitt Husid is iedereen welkom voor een drankje, kop koffie, een gesprek of ander sociaal contact. Daarnaast kunnen jongeren deel nemen aan creatieve projecten op het gebied van kunst, muziek of andere creatieve uitingen. De visie van Hitt Húsid is dat het initiatief moet komen vanuit de jongeren en dat er ondersteuning geboden kan worden op eigenlijk elk gebied. Naast initiatieven op creatief gebied kunnen jongeren ook ondersteuning krijgen bij sollicitaties en het volgen van een opleiding. Binnen het pand van Hitt Húsid is ook ruimte voor eigen initiatieven van groepen jongeren om samen te komen, mits er geen commercieel doel is. Doorgaan met het lezen van “Hitt Husid, Deelvraag 2”