Teachers Union, Deelvraag 4

Op maandagmiddag hebben we een geprek gehad met Aðalheiður Steingrímsdottir en Thórður Hjaltested van de Kennarasamband Íslands (Icelandic teacher union).
Na een korte uitleg door net monumentale pand van de vakbond, werden we verwelkomd in een vergaderzaal door Aðalheiður Steingrímsdottir en Thorður Hjaltested.

Na een theoretische presentatie over de taken en organisatie van de vakbond kwamen we tot de kern van onze deelvraag. Docenten en leerkrachten zijn niet tot nauwelijks trots op hun beroep. Er wordt vanuit de beroepsgroep negatief gesproken over hun eigen baan. De vakbond wenst het de leraren toe dat ze trots zijn op het onderwijs en zij dat vormgeven. Leerkrachten zijn automatisch lid van de vakbond, de bijdrage wordt direct ingehouden op hun salaris. Dit salaris is in vergelijking met andere banen van het zelfde niveau laag.
Ouders kunnen kiezen bij welke school ze hun kind aanmelden. In principe kunnen scholen leerlingen niet weigeren.  Ouders zien school als een service voor hun kinderen en willen dan ook behandeld worden als klant.

Tot 2011 was er geen hulp voor de leerkrachten om het curriculum aan te passen in het kader van inclusief onderwijs.  Nu maken leerkrachten voor ieder kind met een diagnose een groepsplan. Dat is een van de redenen voor een hoge workload.

Advertentie

Teacher Union, Deelvraag 1

Beschreven beleid op het gebied van:

  • Criteria: Er is nieuwe onderwijswetgeving sinds 2008 voor alle scholen. Deze wetgeving is gericht op inclusief onderwijs. Gemeentes mogen zelf bepalen hoe ze de beschreven wetgeving in de praktijk uitvoeren. Uitgangspunt is dat ieder kind recht heeft op onderwijs in de eigen omgeving waarbij gelijkwaardigheid vooropstaat. IJsland kiest er bewust voor in deze wetgeving geen standaarden op te nemen die het handelen van leerkrachten zouden vormgeven. Ze willen de

Doorgaan met het lezen van “Teacher Union, Deelvraag 1”