Literatuurlijst

Literatuurlijst

European Agency for Special Needs and Inclusive Education. (2017). Education for All in Iceland – External Audit of the Icelandic System for Inclusive Education. Geraadpleegd van
https://www.stjornarradid.is/media/menntamalaraduneyti-media/media/frettatengt2016/Final-report_External-Audit-of-the-Icelandic-System-for-Inclusive-Education.pdf

EP Nuffic. (2015). Het IJslandse onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse. Geraadpleegd van https://www.nuffic.nl/publicaties/vind-een-publicatie/onderwijssysteem-ijsland.pdf

Scheepers, P., Tobi, H., Boeije, H. (2016) Onderzoeksmethoden. Amsterdam, Boom Amsterdam.
Scheepers, Tobi, Boeije. 2016. HS. 2 Het onderzoeksplan
Scheepers, Tobi, Boeije. 2016. HS. 7 Etnografisch Onderzoek

Smeets, Ed. (2007). Speciaal of apart. Onderzoek naar de omvang van het speciaal onderwijs in Nederland en andere Europese landen.
Smeets – Speciaal of apart

Nationale onderwijsgids. (2016, 5 december). ONDERWIJSRAAD: PASSEND ONDERWIJS MOET BETER. Geraadpleegd van https://www.nationaleonderwijsgids.nl/speciaal-onderwijs/nieuws/36565-onderwijsraad-passend-onderwijs-moet-beter.html

Onderwijsraad, Maassen van de Brink, H., & Rest, A. van der. (2016). passend onderwijs. Geraadpleegd van https://www.onderwijsraad.nl/publicaties/2016/passend-onderwijs/volledig/item7483

O’REILLY, K., 2012. Ethnographic methods [second edition]. Abingdon: Routledge, 272pp.
Geraadpleegd van https://dspace.lboro.ac.uk/dspace-jspui/bitstream/2134/15689/3/EthnographicMethods2KOR.pdf

Pelt, A. van. (2014, 13 oktober). Onderwijs in het buitenland #1: een eigen draai op IJsland. Geraadpleegd van https://www.tumult.nl/onderwijs-in-het-buitenland-1-een-eigen-draai-op-ijsland/

Advertentie