Resultaten

In de loop van de week worden naar aanleiding van de blogs (die je kunt vinden onder ‘dataverzameling’) en literatuur, resultaten beschreven op deze pagina.

  1. Welk beleid heeft de overheid van IJsland beschreven op het gebied van criteria, curriculum en toetsing en hoe wordt dit uitgezet in de diverse typen onderwijs (PO, VO, WO).
  2. Hoe worden leraren voorbereid op het uitvoeren van het door de overheid beschreven beleid?
  3. Op welke wijze is het beleid zichtbaar in de praktijk?
  4. Wat zijn de ervaringen van leraren, leerlingen en ouders op het gebied van criteria, curriculum en toetsing?
  5. Welke ingrediënten van het inclusief onderwijs op IJsland kunnen een inspiratiebron zijn voor het effectief uitvoeren van passend onderwijs in Nederland

 

Advertentie