Informal education, Deelvraag 1

Criteria:
De missie van Department of Education and youth is:
“To ensure the well-being of every student, consistent advance and a good education and upbringing for lifetime achievement.”

De doelen die het Department of Education and youth op basis van deze missie heeft geformuleerd zijn vooral gericht op de invulling van vrije tijd zonder georganiseerde educatieve leerdoelen.

De aangeboden activiteiten zijn gericht op de ontwikkeling en ervaring van ieder kind zoals:
1-Democratie. Als voorbeeld werd hierbij genoemd dat jongeren vergaderen over de activiteiten die ze willen doen.
2-Leren door ervaring. In de sportieve activiteiten staat de ontwikkeling van zelfvertrouwen en sociale vaardigheden centraal.
3-Creatief denken. Het gezamenlijk maken van een film werd hierbij als voorbeeld genoemd.
4-Uitdagingen die passen bij de leeftijd. De jongeren zijn verdeeld in groepen. (6-9, 10-12, 13-16, 16-18).

Bij het vormgeven van haar activiteiten heeft het Department of Education and Youth het criterium dat er een nauwe samenwerking moet zijn tussen school, ouders en de vrijetijdsbesteding.

Schermafdruk 2017-11-01 21.49.49.png

Alle jongeren zijn welkom waarbij er veel aandacht is voor eigenheid en behoeften van kinderen en niet voor een eventueel gestelde diagnose. Kinderen met speciale behoeften die naar het regulier onderwijs gaan, volgen de reguliere programma’s voor vrijetijdsbesteding. Kinderen die naar speciaal onderwijs gaan volgen een apart programma dat afgestemd is op deze kinderen.

 

Curriculum:

Het curriculum is gericht op het versterken van de krachten van de kinderen en het optimaal benutten van hun vaardigheden. Het stimuleren van autonomie, positieve groei, zelfvertrouwen, welbevinden en krachten wordt centraal gesteld, waardoor dit een belangrijke aanvulling is op het aanbod van formal education. Alle programma’s voor de verschillende leeftijden binnen informal education zijn gericht op hetzelfde doel, de manier waarop het wordt uitgevoerd kan verschillen. Naast het reguliere programma waarin diverse activiteiten worden aangeboden, worden ook kindgerichte plannen opgesteld om kinderen met beperkingen of speciale behoeften in het programma te kunnen integreren. In dit programma worden de zorgbehoeften van ieder kind benoemd, de doelen, de krachten van het kind en de eventuele hobby’s en interesses uitgeschreven.

Het visueel maken van activiteiten is hier een praktijkvoorbeeld van. Er is duidelijk sprake van inclusiviteit binnen deze sector. Ieder kind krijgt gelijke kansen en het vergroten van het zelfvertrouwen staat centraal. De growth mindset van het team van de informal education komt in alle facetten tot uiting.

Dit alles vraagt vaardigheden en attitudes van de begeleiders, namelijk een positieve houding, uitgaan van mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden, oplossingsgerichtheid en zorgzaamheid.

Toetsing:

Tijdens ons bezoek aan het Department of Education and Youth viel op dat het team goed zicht heeft op de resultaten doordat de effectiviteit continu wordt gemeten.

1234.png

In bovenstaande tabel is te zien hoeveel procent van de kinderen per leeftijdscategorie deelneemt aan de aangeboden programma’s. Er worden zeer goede resultaten geboekt in de leeftijdscategorie 6 tot 9 jaar. De leeftijdscategorieën 10 tot 12 jaar en 13 tot 16 jaar vormen nog een uitdaging. Het departement bekijkt op dit moment hoe deze leeftijdsgroepen beter bediend kunnen worden. Hierbij kijken zij naar hun eigen handelen, maar ook naar wat scholen en ouders kunnen bijdragen om de doelen te bereiken.

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s